קורס מצילי בריכה

מטרת הקורס

הכשרת מצילים בבריכה בדרגת מוסמך סוג 1 בפיקוח משרד הכלכלה.

נושאי הלימוד

בקורס יתקיימו ימי לימוד מרוכזים בתיאום עם המורה. ימי הלימוד הסופיים יקבעו עם הקבוצה.

פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים