קורס התעמלות במים

לפרטים והרשמה
053-7150092

מטרת הקורס

הכשרת מדריכים להתעמלות במים, פיתוח יכולת אישית בהדרכת ההתעמלות במים, הכרת הענף ויתרונותיו.

נושאי הלימוד

פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים